PORADNIE SPECJALISTYCZNE
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA I USG

ULTRASONOGRAFIA POŁOŻNICZA

Pracownie ultrasonograficzne w Prywatnej Poliklinice "Na Grobli" wyposażone zostały w najnowsze aparaty do ultrasonografii. W naszej placówce badania wykonują lekarze z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu badań USG potwierdzonym szeregiem certyfikatów (PTG, FMF). Każdy gabinet jest wyposażony w monitor, dzięki któremu pacjentka może oglądać przebieg badania. Na życzenie badanie USG ciąży może być nagrane na płytę DVD.

Kiedy zalecane jest wykonywanie badania kobiet w ciąży USG?
Badania naukowe wskazują, że standardowo powinno być wykonywane pojedyncze badanie w I trymestrze ciąży, oraz pojedyncze badanie w II lub III trymestrze ciąży.

W Polsce standard ultrasonograficznego badania położniczego opracowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne obejmuje trzy badania ultrasonograficzne - przesiewowe w ciąży wykonywane w: 11 - 14 tygodniu ciąży, 20 tygodniu ciąży (+/- 2 tygodnie ), 30 tygodniu ciąży (+/- 2 tygodnie).

Dodatkowe badania USG powinny być wykonywane, gdy istnieją konkretne wskazania kliniczne. Na przykład, gdy konieczne jest określenie aktywności serca płodu, położenia płodu lub poziomu płynu owodniowego. Pojedyncze, dodatkowe badania wykonywane są czasem w celu ponownej oceny masy dziecka w sytuacji podejrzenia opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego lub ponownej oceny wykrytych nieprawidłowości (w takich przypadkach należy posiadać dokładny opis poprzedniego badania). Czasem konieczne jest wykonanie dodatkowego badania, aby uzyskać odpowiedź na konkretne pytanie - np. do oceny aktywności serca płodu w sytuacji krwawienia u matki.

Badanie specjalistyczne
W przypadku istnienia nieprawidłowości wykonuje się badanie specjalistyczne. Jest to dokładna analiza budowy anatomicznej i fizjologii płodu. Do specjalistycznych badań wykorzystujących USG można zaliczyć badanie dopplerowskie, ocenę biofizycznego profilu płodu oraz badanie echokardiograficzne płodu (echo serca płodu).

Badanie dopplerowskie jest badaniem ultrasonograficznym pozwalającym na ocenę przepływów w krążeniu maciczno-łożyskowym. Jego działanie opiera się na wychwyceniu zmian długości fal ultradźwiękowych odbijających się od poruszających się elementów krwi. Dzięki badaniu dopplerowskiemu można ocenić ukrwienie poszczególnych struktur płodu oraz zbadać przepływy w małych naczyniach nie widocznych podczas standardowego USG. Metoda ta pozwala na ocenę się m.in. tętnicy macicznej, tętnicy pępowinowej, krążenia mózgowego, płodowego krążenia żylnego, tętnic nerkowych i naczyń trzewnych płodu oraz łożyska i sznura pępowinowego.

Profil biofizyczny płodu inaczej zwany testem Manninga, ma na celu ocenę dobrostanu płodu, czyli kondycji dziecka. Badanie to powinno trwać koło godziny. Polega na wykonaniu testu niestresowego (NST), czyli zapisu kardiotokograficznego KTG oraz badania ultrasonograficznego, w trakcie którego oceniane jest pięć najważniejszych parametrów biofizycznych płodu (tętna, napięcia mięśniowego, ruchów ciała, ruchów oddechowych oraz ilości płynu owodniowego).

 

USG I trymestru

Badanie to ma na celu:

 • określenie liczby pęcherzyków ciążowych, kosmówek i owodni w jamie macicy.
 • ocenę czynności serca płodu (FHR)

W celu ustalenia wieku ciążowego ocenia się parametry biometryczne dziecka. Należą do nich:

 • długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL) - czyli upraszczając jest to odległość od czubka główki do końca tułowia dziecka.
 • wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD) - czyli szerokość główki od ciemienia do ciemienia.

Osoba wykonująca badanie powinna ocenić również ogólną budowę anatomiczną dziecka:

 • budowę i zawartość czaszki,
 • ściany powłok brzusznych,
 • żołądek,
 • pęcherz moczowy,
 • lokalizację i czynność serca,
 • kręgosłup oraz kończyny dolne i górne.

Dodatkowo ocenia się kosmówkę, przezierność karkową (NT) i kość nosową (NB). Podczas badania należy odnotować ruch dziecka.
W trakcie badania ultrasonograficznego ocenia się kształt, budowę i wielkość macicy oraz lokalizacje i budowę przydatków.
W uzasadnionych klinicznie przypadkach pojedyncze badania wykonuje się w I trymestrze głowicą dopochwową - w celu oceny długości i kształtu ujścia wewnętrznego szyjki macicy, oceny czynności serca płodu, oraz ilości płynu owodniowego.

USG II lub III trymestru


Przegląd systematyczny, czyli analiza rzetelnych i wiarygodnych badań oceniających efekty i korzyści zdrowotne wynikające z wykonywania badania USG po 24. tygodniu ciąży u kobiet w ciążach niskiego ryzyka wykazała, że u kobiet z nieobciążonym wywiadem badanie ultrasonograficzne nie jest konieczne (Bricker & Neilson, 2007).

 
Badanie USG wykonywane w II lub III trymestrze ciąży, podobnie jak w I trymestrze, ma na celu ocenę liczby płodów, ich położenia i czynności ich serca. W jego trakcie ocenia się parametry biometryczne dziecka:

 • wymiar dwuciemieniowy główki płodu ( BPD ) - czyli szerokość główki od ciemienia do ciemienia
 • obwód główki (HC),
 • obwód brzuszka (AC),
 • długość kości udowej (FL)
 • ewentualną orientacyjną masę płodu (OMP).

Badanie w II trymestrze ciąży umożliwia dokładną ocenę budowy anatomicznej dziecka. Badanie obejmuje ocenę:

 • czaszki,
 • mózgowia,
 • twarzy - ocena profilu, oczodołów, kości nosa,
 • kręgosłupa,
 • klatki piersiowej,
 • serca (położenie, jego wielkość, obraz czterech jam, częstość akcji serca i miarowość),
 • jamy brzusznej (żołądka, jelit),
 • pęcherza moczowego oraz nerek,
 • kończyn (obecności kości i ruchomości).

W badaniu tym ocenia się również łożysko (lokalizacja, struktura - stopień dojrzałości), sznur pępowinowy (liczba przebiegających w nim naczyń krwionośnych) oraz ilości płynu owodniowego. Czasem, w przypadku wątpliwości, ocenia się indeks płynu owodniowego (AFI).

Badanie indeksu płynu owodniowego polega na ocenie czterech największych \\\\\\\"kieszonek\\\\\\\" wód płodowych. Wynik jest sumą pomiarów najgłębszych zbiorników płynu owodniowego badanych w czterech kwadrantach macicy. Prawidłowo wynik AFI powinien mieścić się w przedziale 5-25. Jego wartość zmienia się wraz z wiekiem ciąży, początkowo rośnie, a następnie w ostatnich miesiącach ciąży maleje. Wyniki AFI < 5-6 świadczyć mogą o zbyt małej i potencjalnie szkodliwej dla dziecka ilości płynu owodniowego (sytuację taką nazywa się małowodziem), natomiast powyżej 20-25 o nadmiernej ilości wód płodowych czyli tzw. wielowodziu. W sytuacji gdy uzyskuje się nieprawidłowe wyniki AFI należy zbadać przepływy w naczyniach pępowinowych - czyli wykonać badanie ultrasonograficzne pokazujące cyrkulacje krwi w pępowinie, mówiącą nam o tym, jak dziecko adaptuje się do sytuacji wewnątrzmacicznej.

Tak jak w badaniu I trymestru ciąży ocenia się macicę, ewentualną obecność mięśniaków, i zmian w przydatkach.


Uwaga! W przypadku ciąży wielopłodowej w Polsce zaleca się ocenę w trakcie badania USG :

 • ilości kosmówek i owodni
 • rozbieżnego wzrastania płodów

 

W ciąży wielopłodowej o przebiegu prawidłowym badania kontrolne USG powinny być według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wykonywane co 4 tyg.

 

BADANIA USG OGÓLNE

Oprócz badań USG w ciąży w Prywatnej Poliklinice "Na Grobli" można wykonać również takie badania jak: USG ogólne USG dopplerowskie, USG ortopedyczne, które przeprowadza specjlaista radiolog.

USG OGÓLNE;

 

 

USG DOPPLEROWSKIE

USG Doppler jest odmianą badania ultrasonograficznego opartą o tzw. zjawisko Dopplera. USG Doppler jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala ono zobrazować i ocenić przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Dzięki niemu możliwe jest wczesne wykrycie nawet drobnych zmian żylnych takich jak uszkodzenia naczyń lub  tworzące się zakrzepy bądź żylaki. Badanie dopplerowskie jest nieinwazyjne i bezbolesne.

USG ORTOPEDYCZNE

Harmonogram pracy przychodni:
Lekarz
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Urlop
dr n. med.
Robert Woytoń
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
dr n. med.
Jarosław Bal
15.00 - 20.30
lek.med.
Marcin Trzeciak
16.00 - 19:30
16.00 - 19:30
lek.med.
Marzena Wierzbicka
15:00-19:00
15:00-19:00
dr n. med.
Wojciech Ugorski
14:00 - 16:00
18:00 - 20:00
MENU
O nas
Poradnie specjalistyczne
Chirurgia jednego dnia
Diagnostyka prenatalna
Laboratorium
Cennik
KONTAKT
plac Hirszfelda 1
53-413 Wrocław
tel.: (071) 338-00-78
tel.: (071) 361-96-79
fax: (071) 316-91-99
e-mail: poliklinika@poliklinika.com.pl