BADANIA PRENATALNE
Badania prenatalne refundowane przez NFZ
Prywatna Poliklinika „Na Grobli” wykonuje badania prenatalne, które są na liście badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skierowanie na nie wydaje lekarz ginekolog. Jeżeli kobieta należy do grupy ze wskazaniem - obowiązkiem lekarza jest poinformowanie jej o możliwości wykonania analiz i podanie adresu ośrodka, gdzie może zrobić badania prenatalne.

Program skierowany jest do kobiet w ciąży. Ciężarne, które chciałyby skorzystać z programu muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek: od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat)
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
 • MENU
  O nas
  Poradnie specjalistyczne
  Chirurgia jednego dnia
  Diagnostyka prenatalna
  Laboratorium
  Cennik
  KONTAKT
  plac Hirszfelda 1
  53-413 Wrocław
  tel.: (071) 338-00-78
  tel.: (071) 361-96-79
  fax: (071) 316-91-99
  e-mail: poliklinika@poliklinika.com.pl