PORADNIE SPECJALISTYCZNE
CYTOLOGIA

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia), ubezpieczonych, zamieszkałych na terenie Polski, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. W pierwszym etapie wykonuje się badanie cytologiczne.

Czynniki ryzyka warunkujące powstawanie choroby to min:

  • antykoncepcja hormonalna stosowana od kilku lat 
  • zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
  • wiek - zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem
  • szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż (młodsza niż 45 nie znaczy bezpieczna)
  • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
  • duża liczba partnerów seksualnych
  • duża liczba odbytych porodów
  • niski status społeczny i ekonomiczny
  • palenie papierosów
  • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym

 

Kadra lekarska:
MENU
O nas
Poradnie specjalistyczne
Chirurgia jednego dnia
Diagnostyka prenatalna
Laboratorium
Cennik
KONTAKT
plac Hirszfelda 1
53-413 Wrocław
tel.: (071) 338-00-78
tel.: (071) 361-96-79
fax: (071) 316-91-99
e-mail: poliklinika@poliklinika.com.pl